NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 
 DEDYKOWANE ŚLĄSKIEMU 
 RYNKOWI PRACY 

 NAJWIĘKSZE TARGI PRACY 
 I ROZWOJU OSOBISTEGO 
 W REGIONIE 

DRUGA EDYCJA FORUM WYMIANY POGLĄDÓW I DOŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 

EEC LIDERZY PRZYSZŁOŚCI

Projekt EEC - Liderzy Przyszłości (EEC - Leaders of Tomorrow), zainicjowany podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ma na celu aktywizację młodych ludzi, zwiększenie ich udziału w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej. Projekt to także próba rozbudzenia międzypokoleniowego dialogu i tworzenia nowego kapitału społecznego.

PULSHR.PL - WSPÓŁORGANIZATOR

Portal jest miejscem dyskusji i spotkań profesjonalistów, platformą wymiany informacji i opinii, a także bogatą bazą case study. To również centrum wiedzy dla HR-owców, sprofilowane raporty płacowe oraz oferty pracy i szkoleń.