Projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow),zainicjowany podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ma na celu aktywizację młodych ludzi, zwiększenie ich udziału w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej.

Projekt to także próba rozbudzenia międzypokoleniowego dialogu i tworzenia nowego kapitału społecznego.

Formuła wykładów otwartych zakłada wystąpienia prelegentów oraz sesje pytań uczestników. Zaproszeni są studenci wszystkich studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych, zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych.